Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A.

Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A.

Ocena w systemie 5A: CCNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 46

Pozycja na Liście 500’2010: brak

www.opdf.com.pl

Rok powstania: 1999

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 01-942 Warszawa, ul. Kabaretowa 21Zobacz na mapie

Województwo: mazowieckie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: farmaceutyki

Opis działalności przedsiębiorstwa: Firma Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A. to jedna z prężniej rozwijających się hurtowni farmaceutycznych w Polsce. Przedsiębiorstwo to sześć niezależnych hurtowni regionalnych będących jednocześnie udziałowcami spółki. W skład grupy wchodzą: Hurtap S.A. - dysrybutor produktów i materiałów medycznych do aptek, Hurtownia Farmaceutyczna Intra Sp. z o.o., Lubfarm S.A. - uznana firma z doświadczeniem w dystrybucji produktów farmaceutycznych, Medicare Sp. z o.o. - hurtownia farmaceutyczna działającą na terenie Polski południowej, Hurtownia Farmaceutyczna Novo S.A. oraz Hurtownia Farmaceutyczna Preska Sp. z o.o.

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 214 776 275 906 335 848 386 308 465 658 536 735
Wynik finansowy
netto
554 714 330 201 328 370
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 621 699 488 476 378
Aktywa razem 44 922 56 375 61 346 82 099 103 794 108 768
Kapitał własny 11 086 11 800 9 404 9 624 10 985 12 802

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej oraz wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to CCNNN.

Wróć do tabeli rankingowej