Ośrodek Badawczo-Produkcyjny Politechniki Łódzkiej Ichem Sp. z o.o.

Ośrodek Badawczo-Produkcyjny Politechniki Łódzkiej Ichem Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: CBNNB

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 22

Pozycja na Liście 500’2010: 308

www.ichem.com.pl

Rok powstania: 1988

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 93-231 Łódź, ul. Dostawcza 12Zobacz na mapie

Województwo: łódzkie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: farmaceutyki

Opis działalności przedsiębiorstwa: Firma Ośrodek Badawczo Produkcyjny Politechniki Łódzkiej Ichem Sp. z o.o. jest producentem suplementów diety, środków spożywczych oraz żywności funkcjonalnej. Firma w swoje ofercie posiada również szeroki zakres produktów kosmetycznych. Ponadto firma oferuje usługi opracowania formulacji od skali laboratoryjnej po produkcyjną, poszukiwania dostawców surowców i materiałów opakowaniowych do opracowanych formulacji, modyfikacji składów istniejących produktów, produkcj serii próbnych, tworzenia dokumentacji dla produktów, wykonywania badań laboratoryjnych, przechowywania próbek archiwalnych.

Udziałowcy: Kiluva S.A. - 24,87%, Zamodiet S.A. - 24,87%, Jankowski Jacek Kazimierz - 12,56%, Inni - 37,7%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 57 856 57 584 127 886 128 529 200 739 217 848
Wynik finansowy
netto
-1 363 251 2 030 1 424 4 008 5 202
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 15 54 63 46 136
Aktywa razem 13 323 20 559 31 835 32 913 54 874 66 495
Kapitał własny 4 862 9 745 11 772 12 793 16 517 20 914

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A Ośrodek Badawczo-Produkcyjny Politechniki Łódzkiej Ichem Sp. z o.o. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej, bardzo wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej oraz bardzo wysoką oceną zdolności do pozyskiwania finansowania z środków unijnych. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to CBNNB.

Wróć do tabeli rankingowej