Pelion S.A.

Pelion JSC

Ocena w systemie 5A: CCNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 53

Pozycja na Liście 500’2010: brak

www.pelion.eu

Rok powstania: 1989

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3Zobacz na mapie

Województwo: łódzkie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: farmaceutyki

Opis działalności przedsiębiorstwa: Firma Pelion S.A., dawniej Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., prowadzi działalność w sektorze medycznym od 22 lat. Spółka jest jedną z największych grup kapitałowych działających na rynku ochrony zdrowia w Polsce. Firma obecna jest również na Litwie i w Wielkiej Brytanii. Usługi świadczone przez firmę obejmują wszystkie segmenty dystrybucji farmaceutycznej od rynku hurtowego, przez detaliczny, po usługi szpitalne, i są skierowane do pacjentów, aptek, szpitali oraz producentów. Pelion S.A. jako spółka holdingowa pełni nadzór właścicielski nad wszystkimi obszarami działalności firmy, realizowanymi odpowiednio przez: PGF Hurt Sp. z o.o. (sprzedaż hurtowa), Pharmapoint Sp. z o.o. (przedhurt), PGF Urtica Sp. z o.o. (zaopatrzenie szpitali), CEPD N.V. (sprzedaż detaliczna) i Pharmalink Sp. z o.o. (usługi dla producentów).

Udziałowcy: Szwajcowski Jacek - 10,18%, Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. - 9,96%, ING OFE - 9,58%, Aviva OFE - 8,56%, Molenda Zbigniew - 6, 26%, Inni - 55,46%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 3 890 729 4 007 621 4 410 525 5 095 032 5 427 373 5 795 383
Wynik finansowy
netto
52 625 62 521 74 410 44 583 63 815 70 663
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 25 785 28 906 26 834 31 562 32 746
Aktywa razem 1 445 378 1 490 410 2 011 720 2 149 268 2 191 370 2 339 196
Kapitał własny 213 335 246 734 286 429 341 330 402 045 454 835

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Pelion S.A. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej oraz wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to CCNNN.

Status przedsiębiorstwa: firma notowana na GPW

Wróć do tabeli rankingowej