Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.

Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: CCNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 61

Pozycja na Liście 500’2010: brak

www.pfizer.com

Rok powstania: 2005

Przedsiębiorstwo: małe

Adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17bZobacz na mapie

Województwo: mazowieckie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: farmaceutyki

Opis działalności przedsiębiorstwa: Podstawową działalnością firmy Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. jest sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych. Spółka jest częścią amerykańskiego koncernu biofarmaceutycznego Pfizer Inc. działającego globalnie, jednego z największych na świecie inwestorów w badania i rozwój. Pfizer Polska zajmuje wiodącą pozycję na liście największych firm farmaceutycznych w Polsce. Firma utrzymuje silną pozycję rynkową oferując innowacyjne leki w wielu obszarach terapeutycznych, między innymi: kardiologii, neurologii, psychiatrii, diabetologii, reumatologii, okulistyce, endokrynologii, seksuologii, urologii, onkologii i chorobach zakaźnych. Oferta leków Pfizer obejmuje także preparaty weterynaryjne. Firma jest również aktywna na polu badań klinicznych.

Udziałowcy: Pfizer Holdings International Luxembourg SARL - 100,00%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 219 337 455 043 440 958 466 800 473 890 556 505
Wynik finansowy
netto
-10 937 7 781 15 256 12 391 6 329 6 223
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 19 4 6
Aktywa razem 229 597 257 819 252 740 268 505 301 551 415 739
Kapitał własny 2 113 9 893 25 150 37 541 43 869 49 630

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej oraz wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to CCNNN.

Wróć do tabeli rankingowej