Phytopharm Dobrzyca Sp. z o.o.

Phytopharm Dobrzyca Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: NCNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 99

Pozycja na Liście 500’2010: brak

www.phytopharm.com.pl

Rok powstania: 1987

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 63-330 Dobrzyca, ul. Parkowa 5Zobacz na mapie

Województwo: wielkopolskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: farmaceutyki

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo Phytopharm Dobrzyca Sp. z o.o. jest producentem preparatów zielarskich i suplementów diety stosowanych we wczesnych fazach cukrzycy.

Udziałowcy: Martin Bauer GmbH & Co. KG - 100,00%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 4 798 2 969 2 052
Wynik finansowy
netto
10 41 8
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne
Aktywa razem 1 582 954 972
Kapitał własny 565 606 614

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Phytopharm Dobrzyca Sp. z o.o. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to NCNNN.

Wróć do tabeli rankingowej