Polfarmex S.A.

Polfarmex JSC

Ocena w systemie 5A: CCBNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 17

Pozycja na Liście 500’2010: 203

www.polfarmex.com.pl

Rok powstania: 1991

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 99-300 Kutno, ul. Józefów 9Zobacz na mapie

Województwo: łódzkie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: farmaceutyki

Opis działalności przedsiębiorstwa: Polfarmex S.A. to dynamicznie rozwijająca się polska firma farmaceutyczna. Przedsiębiorstwo jest producentem leków na receptę i bez recepty, suplementów diety, dietetycznych środków spożywczych i kosmetyków. Oferta produktowa obejmuje ponad 100 pozycji. Firma działa nie tylko na rynku krajowym, ale i za granicą. Przedsiębiorstwo posiada własny Dział Badań i Rozwoju, zlokalizowany w Kutnie, w którym zatrudnieni są wyspecjalizowani pracownicy w dziedzinie farmacji, chemii i biotechnologii. Dział Badań i Rozwoju zajmuje się opracowaniem technologii, dokumentacji rejestracyjnej oraz wdrażaniem na skalę produkcyjną produktów leczniczych, suplementów diety i kosmetyków (również na zlecenia zewnętrzne). Dodatkowo działalność badawczo-rozwojowa obejmuje organizowanie, prowadzenie, zarządzanie i monitorowanie badań klinicznych, a także monitorowanie bezpieczeństwa farmakoterapii produktów leczniczych. Dział Badań i Rozwoju opracowuje nowoczesne postacie leków, przeprowadza badanie ich czystości patentowej oraz ocenę medyczną.

Udziałowcy: Vosko Sp. z o.o. - 99,65%, Inni - 0,35%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 105 537 95 947 111 635 155 725 171 734
Wynik finansowy
netto
25 005 5 503 18 710 24 430 23 259
Koszty zakończonych prac rozwojowych 832 2 319 2 340 1 801
Wartości niematerialne i prawne 1 625 3 031 2 544 2 563 4 903
Aktywa razem 120 477 150 611 181 641 216 093 252 905
Kapitał własny 78 927 79 407 97 549 116 366 134 750

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Polfarmex S.A. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej, wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej oraz bardzo wysoką oceną nakładów na działaność innowacyjną. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to CCBNN.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, inwestor w badania i rozwój, firma patentująca

Wróć do tabeli rankingowej