Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A.

Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A.

Ocena w systemie 5A: NCCNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 57

Pozycja na Liście 500’2010: brak

www.herbapol.poznan.pl

Rok powstania: 1994

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 61-896 Poznań, ul. Towarowa 47, 51Zobacz na mapie

Województwo: wielkopolskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: farmaceutyki

Opis działalności przedsiębiorstwa: Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A. należą do jednych z najstarszych i najbardziej cenionych w Polsce przedsiębiorstw zielarskich. Swoją pozycję na rynku i uznanie pacjentów firma zawdzięcza realizowanej polityce jakości, wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, prowadzeniu prac badawczych, wreszcie ludziom, którzy ją tworzą – zaangażowanym, pełnym pasji specjalistom. Herbapol Poznań działa w ten sposób od ponad 140 lat. Firma posiada w swojej ofercie prawie 40 leków na bazie roślin, w różnych postaciach i o szerokim zastosowaniu. Ponadto firma produkuje ziołowe suplementy diety, kosmetyki oraz aromaty spożywcze dla przemysłu w bogatej gamie zapachowo – smakowej.

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 82 791 81 979 81 524 84 176 85 528 83 795
Wynik finansowy
netto
9 871 6 952 7 110 7 557 3 261 2 786
Koszty zakończonych prac rozwojowych 269 2 25 29
Wartości niematerialne i prawne 299 25 16 112 77
Aktywa razem 108 811 111 079 115 774 122 944 125 692 124 955
Kapitał własny 94 922 100 778 106 793 113 254 114 147 115 437

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej oraz wysoką oceną nakładów na działaność innowacyjną. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to NCCNN.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, inwestor w badania i rozwój

Wróć do tabeli rankingowej