Pro Plus Sp. z o.o.

Pro Plus Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: CNNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 73

Pozycja na Liście 500’2010: brak

www.pro-plus.pl

Rok powstania: 2004

Przedsiębiorstwo: mikro

Adres: 02-762 Warszawa, ul. Capri 2, 46Zobacz na mapie

Województwo: mazowieckie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: sprzęt medyczny

Opis działalności przedsiębiorstwa: Pro Plus Sp. z o.o. jest producentem systemu telemonitoringu kardiologicznego na odległość, który obejmuje pomiar EKG, tętna, saturacji krwi, ciśnienia tętniczego krwi i masy ciała, transmisję wyników pomiarów do ośrodka monitorowania, komunikację głosową z lekarzem bezpośrednio z aparatu EKG oraz powiadamianie lekarzy o nowych badaniach EKG przy pomocy SMS. W skład systemu wchodzą aparaty teleEKG wykonujące pomiary i cyfrową transmisję danych oraz oprogramowanie komputerowe CardioScp do odbioru i archiwizacji odebranych wyników badań.

Udziałowcy: Radwańscy Iwona i Jan - 100,00%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 661 280 731
Wynik finansowy
netto
165 -173 -36
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne
Aktywa razem 489 293 256
Kapitał własny 336 130 94

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Pro Plus Sp. z o.o. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to CNNNN.

Wróć do tabeli rankingowej