Prosper S.A.

Prosper S.A.

Ocena w systemie 5A: NNNNC

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 97

Pozycja na Liście 500’2010: brak

www.prosper.pl

Rok powstania: 1990

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 65Zobacz na mapie

Województwo: mazowieckie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: farmaceutyki

Opis działalności przedsiębiorstwa: Firma Prosper S.A. to jeden z liderów dystrybucji farmaceutycznej na polskim rynku. Oferta produktowa spółki bazuje na najnowszych zdobyczach technologicznych oraz innowacyjnych rozwiązaniach logistycznych. W ofercie znajduje się ponad 17 tys. produktów farmaceutycznych i materiałów medycznych. Firma dysponuje 13 centrami dystrybucyjnymi w całej Polsce, z których każde ma swój magazyn i flotę transportową. Firma współpracuje na stałe z ponad 500 producentami leków z kraju i zagranicy oraz prowadzi stałą obsługę blisko 4000 aptek na terenie całej Polski. Firma organizuje największe ogólnopolskie targi adresowane do właścicieli aptek i farmaceutów Forum Medicamentum. Od 2005 roku formuła targów umożliwia środowisku aptekarskiemu zapoznanie się z kompleksową ofertą producentów, nowościami na rynku, a także zawarcie kontraktów na najkorzystniejszych cenowo warunkach.

Udziałowcy: Oktogon Investment ApS (Copenhagen, Denmark) - 30,66%, Wesołowski Tadeusz - 21,60%, Wesołowska Ewa - 0,55%, Jędrzejak Piotr - 0,04%, Inni - 47,15%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 1 669 445 1 771 193 1 865 746 1 793 632 1 988 685 1 886 221
Wynik finansowy
netto
8 394 5 157 1 790 706 2 785 -2 591
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 3 054 3 487 2 840
Aktywa razem 499 929 525 321 543 408 562 659 625 508 645 764
Kapitał własny 119 574 121 298 119 313 120 019 122 804 120 212

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Prosper S.A. charakteryzuje się wysoką oceną zdolności do pozyskiwania finansowania z środków unijnych. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to NNNNC.

Status przedsiębiorstwa: firma notowana na GPW

Wróć do tabeli rankingowej