Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.

Ocena w systemie 5A: NBCCC

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 18

Pozycja na Liście 500’2010: 242

www.jelfa.com.pl

Rok powstania: 1945

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 58-500 Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola 21Zobacz na mapie

Województwo: dolnośląskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: farmaceutyki

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A. jest obecnie częscią litweskiej grupy farmaceutycznej Sanitas. Jelfa powstała w 1945 roku i od samego początku produkcja skupia się na wytwarzaniu farmaceutyków. Połączenie Jelfy z Sanitas zaowocowało przekształceniem Jelfy z firmy zorientowanej na produkcję w nowoczesne zorientowane na rynek przedsiębiorstwo farmaceutyczne koncentrujące się na zdrowiu pacjenta.

Udziałowcy: AB Sanitas (Vilnius, Lithuania), Sanitas Polska Sp. z o.o. (Litwa) - 100,00%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 206 761 299 706 332 312 338 146 351 637
Wynik finansowy
netto
-24 642 56 575 6 032 36 654 64 312
Koszty zakończonych prac rozwojowych 36 496 382 270 158
Wartości niematerialne i prawne 24 147 18 969 18 740 20 636 23 798
Aktywa razem 416 881 430 237 469 928 424 194 417 505
Kapitał własny -242 860 61 635 59 823 89 929 153 008

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A. charakteryzuje się bardzo wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej, wysoką oceną nakładów na działaność innowacyjną, wysoką oceną zdolności do uzyskiwania patentów oraz wysoką oceną zdolności do pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów z środków unijnych. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to NBCCC.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, inwestor w badania i rozwój, firma patentująca, beneficjent krajowych programów operacyjnych Unii Europejskiej

Wróć do tabeli rankingowej