Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Lek-Am Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Lek-Am Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: CCBNA

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 6

Pozycja na Liście 500’2010: 53

www.lekam.pl

Rok powstania: 2000

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 05-170 Zakroczym, ul. Ostrzykowizna 14aZobacz na mapie

Województwo: mazowieckie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: farmaceutyki

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. jest polską firmą działającą na rynku farmaceutycznym. Produkcja preparatów firmy zlokalizowana jest w Zakroczymiu pod Warszawą. Zaplecze produkcyjne stanowią nowoczesny zakład produkcji farmaceutycznej i laboratorium wyposażone w sprzęt najwyższej jakości. Linie produkcyjne oraz laboratorium działają według europejskich standardów. Metody wytwarzania preparatów spełniają wszystkie wymogi Good Manufacturing Practice (GMP), a produkty do badań klinicznych wytwarzane są zgodnie z wytycznymi Good Laboratory Practice (GLP) i GMP. W zakresie rejestracji nowych leków firma ściśle współpracuje z wiodącymi ośrodkami klinicznymi akademii medycznych i instytutami naukowymi w Polsce i za granicą. Prace badawcze są prowadzone zgodnie z wymogami procedur stosowanych w Unii Europejskiej.

Udziałowcy: Grzymała Józef - 49,46%, Wyrzykowski Andrzej - 49,46%, Inni - 1,08%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 45 362 85 763 108 765 149 722 157 767 176 823
Wynik finansowy
netto
988 7 162 3 685 1 950 6 954 7 915
Koszty zakończonych prac rozwojowych 5 829 4 276 4 293
Wartości niematerialne i prawne 6 899 6 396 8 122
Aktywa razem 31 124 45 729 90 814 117 506 140 746 156 949
Kapitał własny 9 401 16 467 20 153 22 103 29 057 45 120

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Lek-Am Sp. z o.o. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej, wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej, bardzo wysoką oceną nakładów na działaność innowacyjną oraz najwyższą oceną zdolności do pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów z środków unijnych. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to CCBNA.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, inwestor w badania i rozwój, beneficjent krajowych programów operacyjnych Unii Europejskiej

Wróć do tabeli rankingowej