Przedsiębiorstwo Yavo Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Yavo Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: NCCNC

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 34

Pozycja na Liście 500’2010: brak

www.yavo.com.pl

Rok powstania: 2000

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 97-400 Bełchatów, ul. Bawełniana 17Zobacz na mapie

Województwo: łódzkie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: sprzęt medyczny

Opis działalności przedsiębiorstwa: Firma YAVO Sp. z o.o. jest polskim wytwórcą wyrobów medycznych. Firma powstała w 2000 roku i od początku zajmowała się produkcją przyrządów do infuzji oraz transfuzji. Od roku 2004 rozpoczęto produkcję materiałów szewnych. Przedsiębiorstwo oprócz sprzedaży wyrobów medycznych oferuje również usługi w zakresie pakowania oraz sterylizacji wyrobów medycznych za pomocą tlenku etylenu. Jakość zarówno wyrobów, jak i usług gwarantowana jest przez system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych ISO 13485 oraz certyfikaty CE.

Udziałowcy: Kantorski Andrzej Ireneusz - 63,55%, Patura Anna Maria - 18,22%, Maćkowiak Izabela Dorota - 18,22%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 9 722 8 623 10 281 10 540 9 464
Wynik finansowy
netto
57 -3 342 -1 475 326 502
Koszty zakończonych prac rozwojowych 912 730 547 365 182
Wartości niematerialne i prawne 949 747 558 369 211
Aktywa razem 15 794 16 069 15 835 17 007 17 839
Kapitał własny 4 370 1 028 -447 491 992

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A Przedsiębiorstwo Yavo Sp. z o.o. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej, wysoką oceną nakładów na działaność innowacyjną oraz wysoką oceną zdolności do pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów z środków unijnych. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to NCCNC.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, inwestor w badania i rozwój, beneficjent krajowych programów operacyjnych Unii Europejskiej

Wróć do tabeli rankingowej