Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm Kielce S.A.

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm Kielce S.A.

Ocena w systemie 5A: CCNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 59

Pozycja na Liście 500’2010: brak

www.cefarm.kielce.pl

Rok powstania: 1951

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 25-956 Kielce, ul. Jagiellońska 70Zobacz na mapie

Województwo: świętokrzyskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: farmaceutyki

Opis działalności przedsiębiorstwa: Historia Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm Kielce S.A. sięga 1953 roku, wtedy utworzono Kieleckie Przedsiębiorstwo Aptek, które w 1975 roku przyjęło nazwę Cefarm Kielce. Firma jest obecnie dystrybutorem farmaceutyków, leków na receptę i bez recepty oraz suplementów diety.

Udziałowcy: Farmacol S.A. - 86,10%, Inni - 13,90%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 304 358 321 357 347 439 373 837 423 259 529 313
Wynik finansowy
netto
4 574 3 590 2 277 2 238 3 039 1 503
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 283 175 592 485
Aktywa razem 79 476 84 426 103 280 109 254 106 678 101 756
Kapitał własny 39 407 42 997 51 672 53 910 56 949 58 452

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm Kielce S.A. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej, wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to CCNNN.

Wróć do tabeli rankingowej