Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm Szczecin S.A.

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm Szczecin S.A.

Ocena w systemie 5A: NCNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 77

Pozycja na Liście 500’2010: brak

www.cefarm-szczecin.pl

Rok powstania: 1953

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 70-812 Szczecin, ul. Pomorska 132Zobacz na mapie

Województwo: zachodniopomorskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: farmaceutyki

Opis działalności przedsiębiorstwa: Podstawową działalnością Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm Szczecin S.A. jest sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów farmaceutycznych, medycznych, higienicznych i kosmetycznych. W swojej ofercie firma posiada około 15 tys. pozycji. Przedmiotem sprzedaży są leki gotowe, leki homeopatyczne, parafarmaceutyki, zioła i preparaty ziołowe, materiały higieniczne i opatrunkowe, kosmetyki, substancje i materiały recepturowe, środki dezynfekujące, sprzęt medyczny, artykuły pomocnicze komputerowe oraz leki nie zarejestrowane w Polsce, realizowane w trybie importu docelowego. Największym rynkiem zbytu dla Cefarmu-Szczecin jest rynek regionalny obejmujący swym zasięgiem obszar województw zachodniopomorskiego i lubuskiego. Do szerokiego grona odbiorców PZF Cefarm Szczecin należą apteki prywatne, jednostki lecznictwa zamkniętego- szpitale, kliniki, ZOZ-y oraz liczne grono odbiorców detalicznych. Ponadto spółka posiada 34 własne punkty sprzedaży (apteki i punkty apteczne).

Udziałowcy: Farmacol S.A. - 100,00%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 295 991 324 567 353 024 400 044 465 615 472 653
Wynik finansowy
netto
5 348 4 711 9 646 5 510 5 383 7 767
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 3 28 178 357 311
Aktywa razem 72 052 82 451 97 230 110 550 119 691 115 811
Kapitał własny 24 938 29 648 42 856 48 363 54 146 61 913

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm Szczecin S.A. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to NCNNN.

Wróć do tabeli rankingowej