Przychodnia Lekarska Medeo Henryka Mikuła Telenga Tomasz Matecki Barbara Elżbieta Schmidt Jacek Szymaniak Sp.J.

Przychodnia Lekarska Medeo Henryka Mikuła Telenga Tomasz Matecki Barbara Elżbieta Schmidt Jacek Szymaniak Sp.J.

Ocena w systemie 5A: NBNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 66

Pozycja na Liście 500’2010: brak

Rok powstania: 2003

Przedsiębiorstwo: małe

Adres: 61-397 Poznań, ul. Rzeczypospolitej 6Zobacz na mapie

Województwo: wielkopolskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: szpitalnictwo i opieka medyczna

Opis działalności przedsiębiorstwa: Jednostka Przychodnia Lekarska Medeo Henryka Mikuła Telenga, Tomasz Matecki, Barbara Elżbieta Schmidt, Jacek Szymaniak Sp.J. to zarówno przychodnia, jak i centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej. W skład jednostki wchodzi poradnia dermatologiczna (dermatologia i wenerologia - leczenie ambulatoryjne specjalistyczne), poradnia lekarza rodzinnego, medycyna rodzinna (leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej), poradnia reumatologiczna (reumatologia - leczenie ambulatoryjne specjalistyczne), poradnia urologiczna (urologia - leczenie ambulatoryjne specjalistyczne) oraz pracownia USG wraz z oddziałem radiologii i diagnostyki obrazowej USG.

Udziałowcy: Mikuła Telenga Henryka Józefa - 25,00%, Matecki Tomasz Stefan - 25,00%, Schmidt Barbara Elżbieta - 25,00%, Szymaniak Jacek - 25,00%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 4 136 4 852 4 950
Wynik finansowy
netto
1 993 2 333 2 151
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne
Aktywa razem 636 669 538
Kapitał własny 254 321 204

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Przychodnia Lekarska Medeo Henryka Mikuła Telenga Tomasz Matecki Barbara Elżbieta Schmidt Jacek Szymaniak Sp.J. charakteryzuje się bardzo wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to NBNNN.

Wróć do tabeli rankingowej