PZ Cormay S.A.

PZ Cormay S.A.

Ocena w systemie 5A: BBCNA

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 5

Pozycja na Liście 500’2010: 35

www.pzcormay.pl

Rok powstania: 2006

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22Zobacz na mapie

Województwo: mazowieckie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: sprzęt medyczny

Opis działalności przedsiębiorstwa: PZ Cormay S.A. to uznany producent wysokiej jakości odczynników diagnostycznych i dystrybutor światowej klasy aparatury medycznej. Produkuje testy in vitro dla chemii klinicznej, elektroforezy, hematologii, koagulologii oraz serologii grup krwi. Ponadto firma oferuje na rynku automatyczne analizatory biochemiczne i hematologiczne. W swojej ofercie firma posiada zautomatyzowany system do analizy parazytologicznej oraz próżniowy system pobierania krwi. Firma PZ Cormay posiada obecnie w Polsce 5% udziału w rynku w zakresie chemii klinicznej oraz 5% w zakresie hematologii, zaopatrując blisko dwa tysiące laboratoriów. Odczynniki i sprzęt diagnostyczny dostarczane są specjalistycznym transportem do drzwi laboratorium. Przedsiębiorstwo jest największym w Polsce producentem i eksporterem odczynników diagnostycznych.

Udziałowcy: Tuora Tomasz - 23,64%, Ipopema TFI S.A. - 22,60%, Inni - 53,76%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 29 943 31 085 38 451 61 940
Wynik finansowy
netto
1 728 1 420 2 956 6 130
Koszty zakończonych prac rozwojowych 262 244
Wartości niematerialne i prawne 190 306 254 508
Aktywa razem 19 829 27 828 50 754 85 065
Kapitał własny 12 933 18 953 42 806 66 448

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo PZ Cormay S.A. charakteryzuje się bardzo wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej, bardzo wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej, wysoką oceną nakładów na działaność innowacyjną oraz najwyższą oceną zdolności do pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów z środków unijnych. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to BBCNA.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, inwestor w badania i rozwój, firma notowana na GPW, beneficjent krajowych programów operacyjnych Unii Europejskiej

Wróć do tabeli rankingowej