PZ HTL S.A.

PZ HTL S.A.

Ocena w systemie 5A: NCBNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 32

Pozycja na Liście 500’2010: 497

www.htl.com.pl

Rok powstania: 1989

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 03-230 Warszawa, ul. Daniszewska 4Zobacz na mapie

Województwo: mazowieckie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: sprzęt medyczny

Opis działalności przedsiębiorstwa: PZ HTL S.A. jest czołowym producentem sprzętu laboratoryjnego. Firma posiada ponad 30 letnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji ręcznych systemów dozujących oraz urządzeń laboratoryjnych. W ofercie firmy znajdują się pipety automatyczne jednokanałowych o zmiennej i stałej pojemności, pipety wielokanałowe, końcówki do pipet automatycznych, pipetory, pipety serologiczne, dozowniki strzykawkowe. Przedsiębiorstwo posiada certyfikowany system zarządzania jakością, zgodny z normą ISO 9001:2008, w zakresie projektowania produkcji i sprzedaży wyrobów laboratoryjnych. Firma jest eksporterem, sprzedaje swoje produkty do 80 krajów świata.

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 25 477 25 511 25 922 29 983 31 476
Wynik finansowy
netto
4 116 2 887 4 602 6 782 6 039
Koszty zakończonych prac rozwojowych 89 78 165 215 983
Wartości niematerialne i prawne 177 241 281 265 1 025
Aktywa razem 16 987 17 494 22 424 45 519 50 207
Kapitał własny 14 443 14 395 18 410 25 121 31 091

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo PZ HTL S.A. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej oraz bardzo wysoką oceną nakładów na działaność innowacyjną. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to NCBNN.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, inwestor w badania i rozwój, firma patentująca

Wróć do tabeli rankingowej