Read-Gene S.A.

Read-Gene S.A.

Ocena w systemie 5A: NNBNC

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 39

Pozycja na Liście 500’2010: brak

www.read-gene.com

Rok powstania: 2008

Przedsiębiorstwo: małe

Adres: 71-253 Szczecin, ul. Akacjowa 2Zobacz na mapie

Województwo: zachodniopomorskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: badania naukowe w dziedzinie biotechnologii

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo Read-Gene S.A. jest firmą biotechnologiczną. Głównymi segmentami działalności spółki są chemoprewencja (wykorzystanie naturalnych lub syntetycznych substancji w celu zahamowania, odwrócenia lub opóźnienia procesu zachorowania na raka), badania kliniczne (polegające na sprawdzeniu, czy potencjalny lek, preparat lub technologia medyczna jest skuteczna, bezpieczna i czy spełnia swoje podstawowe cele) oraz testy genetyczne. Read-Gene jest inwestorem w badania i rozwój. W 2010 roku spółka wydała na tą działaność ponad 5,1 mln zł.

Udziałowcy: Gen-Pat-Med Sp z o.o. - 67,05%, Lubiński Jan - 7,15%, Adamed Sp. z o.o. - 5,93%, Inni - 19,87%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 45 985 364
Wynik finansowy
netto
-205 47 326 -399
Koszty zakończonych prac rozwojowych 380 290
Wartości niematerialne i prawne 6 405 323
Aktywa razem 41 5 512 5 844 11 038
Kapitał własny -212 369 5 203 4 804

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Read-Gene S.A. charakteryzuje się bardzo wysoką oceną nakładów na działaność innowacyjną oraz wysoką oceną zdolności do pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów z środków unijnych. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to NNBNC.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, inwestor w badania i rozwój, firma notowana na NewConnect, beneficjent krajowych programów operacyjnych Unii Europejskiej

Wróć do tabeli rankingowej