Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: CCNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 49

Pozycja na Liście 500’2010: brak

www.rochediagnostics.pl

Rok powstania: 2000

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 01-531 Warszawa, ul. Wybrzeże Gdyńskie 6bZobacz na mapie

Województwo: mazowieckie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: sprzęt medyczny

Opis działalności przedsiębiorstwa: Firma Roche Diagnostics Sp. z o.o. zajmuje się w Polsce sprzedażą i dystrybucją wyrobów medycznych stosowanych w diagnostyce in-vitro, onkologicznej diagnostyce histopatologicznej i terapii cukrzycy. Produkty przedsiębiorstwa pomagają zarówno pacjentom, jak i lekarzom skuteczniej wykrywać choroby, a też efektywnie monitorować postępy w leczeniu. Nadrzędnym celem firmy jest poprawa jakości życia tysięcy chorych.

Udziałowcy: Roche Finance Ltd. - 100,00%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 273 790 321 543 334 743 366 217 423 147 467 132
Wynik finansowy
netto
3 310 11 287 9 716 10 431 14 359 14 383
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 530 1 274 704 407 237
Aktywa razem 133 826 153 381 172 966 196 122 245 832 245 654
Kapitał własny 35 678 46 966 56 682 67 113 81 472 95 855

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej, oraz wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to CCNNN.

Wróć do tabeli rankingowej