Salus International Sp. z o.o.

Salus International Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: CCNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 47

Pozycja na Liście 500’2010: brak

www.salusint.com.pl

Rok powstania: 1991

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 40-273 Katowice, ul. Pułaskiego 9Zobacz na mapie

Województwo: śląskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: farmaceutyki

Opis działalności przedsiębiorstwa: Firma Salus International Sp. z o.o. jest dystrybutorem produktów farmaceutycznych oraz sprzętu medycznego. Firma świadczy usługi kompleksowej obsługi farmaceutycznej aptek otwartych i szpitalnych, hurtowni oraz gabinetów stomatologicznych, dbając przy tym o dobro i zdrowie pacjentów. W 2000 roku firma rozpoczęła ekspansję na rynek stomatologiczny. Obecnie kompleksowo zaopatruje gabinety stomatologiczne, hurtownie stomatologiczne oraz sklepy specjalistycznego zaopatrzenia medycznego w całej Polsce. Salus International obsługuje ponad 5 000 gabinetów stomatologicznych na terenie Polski. Ponadto jest twórcą internetowego sklepu stomatologicznego Salus Quatro.

Udziałowcy: Żurek Aleksander Jan - 100,00%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 262 631 329 853 357 178 385 788 455 948 522 466
Wynik finansowy
netto
3 270 2 848 5 125 5 546 6 721 7 192
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 355 231 66 38 25
Aktywa razem 78 969 89 060 101 785 123 406 136 906 147 300
Kapitał własny 9 690 10 868 14 644 13 990 16 210 20 197

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Salus International Sp. z o.o. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej oraz wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to CCNNN.

Wróć do tabeli rankingowej