Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Ocena w systemie 5A: NNNNC

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 95

Pozycja na Liście 500’2010: brak

www.su.krakow.pl

Rok powstania: 1999

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 31-501 Kraków, ul. Kopernika 36Zobacz na mapie

Województwo: małopolskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: szpitalnictwo i opieka medyczna

Opis działalności przedsiębiorstwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie jest wiodącym w skali kraju wielospecjalistycznym ośrodkiem medycznym. Głównym celem szpitala jest dążenie do zapewnienia kompleksowej opieki medycznej – od profilaktyki, poprzez leczenie, aż do rehabilitacji. W Szpitalu Uniwersyteckim udzielane są ambulatoryjne i stacjonarne, wysokospecjalistyczne świadczenia w zakresie opieki zdrowotnej, w ramach specjalności reprezentowanych przez oddziały kliniczne, zakłady i poradnie szpitalne. Szpital posiada 26 specjalistycznych Oddziałów Klinicznych i 1300 łóżek stacjonarnych, 7 zakładów diagnostyczno-leczniczych, prawie 60 profilowych Poradni. W ciągu roku w jednostce hospitalizowanych jest około 75 tys. chorych z całej Polski, a liczba konsultacji udzielanych w przychodniach przyklinicznych przekracza 380 tys.

Udziałowcy: Lokalna Rada Komunalna - 100,00%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 266 032 332 308 387 667 422 554 416 353
Wynik finansowy
netto
-26 275 -16 042 -28 611 11 293 -2 223
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 1 163 688 243 410 126
Aktywa razem 232 919 274 605 274 182 267 287 289 396
Kapitał własny 78 348 88 198 66 658 86 200 86 500

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie charakteryzuje się wysoką oceną zdolności do pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów z środków unijnych. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to NNNNC.

Status przedsiębiorstwa: beneficjent krajowych programów operacyjnych Unii Europejskiej

Wróć do tabeli rankingowej