Sanofi Aventis Sp. z o.o.

Sanofi Aventis Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: CCNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 60

Pozycja na Liście 500’2010: brak

www.sanofi-aventis.com.pl

Rok powstania: 1993

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17Zobacz na mapie

Województwo: mazowieckie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: farmaceutyki

Opis działalności przedsiębiorstwa: Sanofi Aventis Sp. z o.o. jest częscią globalnego dostawcy usług zdrowotnych Sanofi-Aventis zaangażowanego w odkrywanie, produkcję i dystrybucję leków, które mają poprawić stan zdrowia pacjentów na całym świecie. W 2010 roku Sanofi-Aventis wydało na działaność B+R ponad 4,39 mld euro. Polska filia światowego giganta jest jedną z największych firm farmaceutycznych w kraju. W skład grupy Sanofi w Polsce wchdzi m.in. firma Nepentes S.A., uznany w branży polski producent leków oraz dermokosmetyków oraz firma Genzyme, producent leków stosowanych w chorobach rzadkich. Grupa Sanofi w Polsce zatrudnia ponad 1300 osób, w tym około 200 w zakładzie produkcyjnym w Rzeszowie.

Udziałowcy: Sanofi Aventis S.A. i Aventis Pharma S.A. (Francja) - 100,00%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 429 878 1 118 984 1 236 737 1 338 790 1 442 647 1 798 051
Wynik finansowy
netto
49 317 55 857 40 976 71 166 56 089 51 183
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 4 513 5 072 5 887 8 849 7 439
Aktywa razem 273 451 570 560 582 523 594 891 679 528 1 072 631
Kapitał własny 206 479 287 299 321 778 392 944 449 033 444 127

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Sanofi Aventis Sp. z o.o. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej oraz wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to CCNNN.

Wróć do tabeli rankingowej