Selvita S.A.

Selvita S.A.

Ocena w systemie 5A: ACAAA

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 2

Pozycja na Liście 500’2010: 3

www.selvita.com

Rok powstania: 2007

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 30-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 14Zobacz na mapie

Województwo: małopolskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: badania naukowe w dziedzinie biotechnologii

Opis działalności przedsiębiorstwa: Selvita jest polską firmą badawczo-rozwojową, która dostarcza kompleksowe rozwiązania z zakresu biotechnologii oraz bioinformatyki innym jednostkom badawczo-rozwojowym. Firma realizuje własne projekty zmierzające do opracowania oryginalnych cząsteczek chemicznych o działaniu terapeutycznym, świadczy usługi badawczo-rozwojowe dla sektora biotechnologii i farmacji, tworzy innowacyjne i efektywne kosztowo rozwiązania informatyczne przyspieszające prowadzenie badań i zmniejszające ryzyko ich niepowodzenia. Firma uczestniczy w projektach badawczych zarówno komercyjnych, jak i współfinansowanych ze środków publicznych (Selvita jest beneficjentem 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej oraz krajowych programów operacyjnych). Firma jest właścicielem krakowskiej firmy BioCentrum wykonującej usługi w zakresie badań przedklinicznych, chemii białek, krystalografii i produkcji enzymów.

Udziałowcy: Przewięźlikowski Paweł - 47,77%, Sieczkowski Bogusław - 8,67%, Privatech Holdings Ltd - 7,83%, Inni - 35,73%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 578 3 308 8 847
Wynik finansowy
netto
-2 778 -2 826 -1 611
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 153 208 170
Aktywa razem 2 739 4 063 10 589
Kapitał własny 2 393 1 701 2 606

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Selvita S.A. charakteryzuje się najwyższą oceną poziomu innowacyjności rynkowej, wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej, najwyższą oceną nakładów na działaność innowacyjną, najwyższą oceną zdolności do uzyskiwania patentów oraz najwyższą oceną zdolności do pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów z środków unijnych. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to ACAAA.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, inwestor w badania i rozwój, firma patentująca, beneficjent 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej, beneficjent krajowych programów operacyjnych Unii Europejskiej

Wróć do tabeli rankingowej