Spółdzielnia Mechaników SMS

Spółdzielnia Mechaników SMS

Ocena w systemie 5A: CCCNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 27

Pozycja na Liście 500’2010: 384

www.sms.com.pl

Rok powstania: 1963

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 8Zobacz na mapie

Województwo: mazowieckie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: sprzęt medyczny

Opis działalności przedsiębiorstwa: Spółdzielnia Mechaników SMS jest głównie producentem sterylizatorów parowych. W zakres działalności wchodzą również kompleksowe rozwiązania i dostawy wyposażenia dezynfekcyjnego i sterylizacyjnego wraz z niezbędnym wyposażeniem dodatkowym, takim jak: meble technologiczne, systemy uzdatniania wody, wytwornice pary, zgrzewarki do opakowań sterylizacyjnych i materiały eksploatacyjne stosowane w sterylizacji. Oferowane przez SMS urządzenia spełniają wszystkie wymagania zawarte w obowiązujących przepisach polskich i europejskich.

Udziałowcy: Członkowie spółdzielni - 100,00%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 8 637 10 808 9 181 9 995 10 849
Wynik finansowy
netto
104 245 75 47 255
Koszty zakończonych prac rozwojowych 359 288 216 144 72
Wartości niematerialne i prawne 359 288 220 147 80
Aktywa razem 9 604 10 477 10 371 9 712 10 173
Kapitał własny 2 686 2 877 2 845 2 886 3 182

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Spółdzielnia Mechaników SMS charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej, wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej oraz wysoką oceną nakładów na działaność innowacyjną. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to CCCNN.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, inwestor w badania i rozwój

Wróć do tabeli rankingowej