Steripack Medical Poland Sp. z o.o.

Steripack Medical Poland Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: CBNNC

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 31

Pozycja na Liście 500’2010: 470

www.steripack.pl

Rok powstania: 2005

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 55-220 Jelcz Laskowice, ul. Łęg, ul. JapońskaZobacz na mapie

Województwo: dolnośląskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: sprzęt medyczny

Opis działalności przedsiębiorstwa: Steripack Medical Poland Sp. z o.o. jest firmą dystrybucyjną i należy do światowego producenta opakowań wysterylizowanych dla przemysłu medycznego. Firma jest inwestorem w badania i rozwój.

Udziałowcy: Steripack International Ltd - 100,00%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 4 885 12 710 13 868
Wynik finansowy
netto
-3 711 1 138 1 218
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 72 18 43
Aktywa razem 13 113 14 036 14 092
Kapitał własny -414 1 815 3 032

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Steripack Medical Poland Sp. z o.o. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej, bardzo wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej oraz wysoką oceną zdolności do pozyskiwania finansowania z środków unijnych. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to CBNNC.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna

Wróć do tabeli rankingowej