Stolter Sp. z o.o.

Stolter Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: CBNNC

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 30

Pozycja na Liście 500’2010: 469

www.stolter.pl

Rok powstania: 1992

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 86-212 Stolno, ul. Grubno 63Zobacz na mapie

Województwo: kujawsko-pomorskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: sprzęt medyczny

Opis działalności przedsiębiorstwa: Stolter Sp. z o.o. to producent mebli i sprzętu medycznego. Firma projektuje i wytwarza łóżka szpitalne wraz z dodatkowym wyposażeniem, szafki i stoliki przyłóżnkowe, łóżka dziecięce i norowodkowe, specjalistyczne wózki do przewożenia chorych, fotele ginekologiczne, stoły i fotele do badań, stoliki chirurgiczne i zabiegowe oraz meble szpitalne. Oferrta firmy skierowana jest do prywatnych i publicznych placówek służby zdrowia, przychodni, domów opieki długoterminowej, a także specjalistycznych gabinetów lekarskich. Stolter jest częscią Grupy Stiegelmeyer czołowego, europejskiego producenta mebli medycznych.

Udziałowcy: Joh Stiegelmeyer Co GmbH - 100,00%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 33 400 35 675 35 536 42 205 59 140 64 560
Wynik finansowy
netto
503 -741 -954 511 4 248 7 461
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 1 185 1 004 923 827 715
Aktywa razem 13 862 18 325 17 517 24 443 26 303 48 707
Kapitał własny 5 265 5 486 8 035 8 698 15 371 26 020

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Stolter Sp. z o.o. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej, bardzo wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej oraz wysoką oceną zdolności do pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów z środków unijnych. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to CBNNC.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, beneficjent krajowych programów operacyjnych Unii Europejskiej

Wróć do tabeli rankingowej