Swissmed Centrum Zdrowia S.A.

Swissmed Centrum Zdrowia S.A.

Ocena w systemie 5A: CNBNC

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 23

Pozycja na Liście 500’2010: 320

www.swissmed.com.pl

Rok powstania: 1996

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 80-215 Gdańsk, ul. Wileńska 44Zobacz na mapie

Województwo: pomorskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: szpitalnictwo i opieka medyczna

Opis działalności przedsiębiorstwa: Firma Swissmed Centrum Zdrowia S.A. świadczy pełen zakres usług medycznych od medycyny rodzinnej do lecznictwa szpitalnego. Firma rozwija sieć przychodni i szpitali w Gdańsku, Gdyni, Pruszczu Gdańskim i Warszawie. Świadczy usługi rezponansu magnetycznego, tomografii komputerowej, echo serca, USG czy prześwietlenia RTG. Oferta Swissmed dla klientów korporacyjnych obejmuje szeroką gamę pakietów medycznych: od medycyny pracy po pakiety obejmujące kompleksową opiekę ambulatoryjną. Dla klientów indywidualnych w ramach abonamentu oferuje szeroki zakres usług medycznych od konsultacji u lekarzy specjalistów do usług badań diagnostycznych i labolatoryjnych, opieki lekarzy internistów, pediatrów.

Udziałowcy: Hangartner Bruno - 40,87%, Theo Frey East - 7,97%, TF Holding AG - 6,55%, Prokom Investments S.A. - 5,23%, Inni - 39,38%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 12 087 17 094 24 047 31 889 45 345 48 054
Wynik finansowy
netto
-4 324 -11 768 -4 236 -2 392 -1 068 -463
Koszty zakończonych prac rozwojowych 1 950
Wartości niematerialne i prawne 2 138 92 245 193 488 400
Aktywa razem 57 401 62 435 54 681 53 539 53 800 80 323
Kapitał własny 9 364 29 283 25 047 19 667 23 931 42 779

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Swissmed Centrum Zdrowia S.A. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej, bardzo wysoką oceną nakładów na działaność innowacyjną oraz wysoką oceną zdolności do pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów z środków unijnych. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to CNBNC.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, inwestor w badania i rozwój, firma notowana na GPW, beneficjent krajowych programów operacyjnych Unii Europejskiej

Wróć do tabeli rankingowej