Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

Ocena w systemie 5A: NNBNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 54

Pozycja na Liście 500’2010: brak

www.polfa-tarchomin.com.pl

Rok powstania: 1945

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 03-176 Warszawa, ul. A. Fleminga 2Zobacz na mapie

Województwo: mazowieckie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: farmaceutyki

Opis działalności przedsiębiorstwa: Polfa Tarchomin S.A. jest jedną z największych firm generycznych działających w Polsce. Firma jest liderem w obszarze leków przeciwinfekcyjnych. W grupie insulin, leków psychotropowych oraz preparatów dermatologicznych posiada ważną pozycję rynkową. Oferuje ponad 100 produktów leczniczych stosowanych do skutecznego leczenia ludzi. Wszystkie produkty dostępne są w różnych formach i dawkach umożliwiając optymalną terapię leczniczą i minimalne skutki uboczne u pacjenta. Polfa Tarchomin specjalizuje się w lekach wydawanych na receptę. Produkty bez recepty stanowią uzupełnienie oferowanych leków.

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 304 283 288 732 240 523 219 173 227 856 214 947
Wynik finansowy
netto
7 587 3 292 -32 524 -12 760 5 297 -17 415
Koszty zakończonych prac rozwojowych 8 337 5 266 3 633 931 835
Wartości niematerialne i prawne 8 348 5 270 3 639 1 035 938
Aktywa razem 379 917 380 424 363 041 324 025 343 815 334 046
Kapitał własny 268 348 268 001 235 476 218 911 223 733 203 356

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. charakteryzuje się bardzo wysoką oceną nakładów na działaność innowacyjną. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to NNBNN.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, inwestor w badania i rozwój, firma patentująca

Wróć do tabeli rankingowej