Technopharma Sp. z o.o.

Technopharma Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: NCNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 91

Pozycja na Liście 500’2010: brak

www.vita-medical.pl

Rok powstania: 2000

Przedsiębiorstwo: małe

Adres: 02-390 Warszawa, ul. Grójecka 132Zobacz na mapie

Województwo: mazowieckie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: farmaceutyki

Opis działalności przedsiębiorstwa: Technopharma Sp. z o.o. to przychodnia, przychodnia stomatologiczna oraz centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej.

Udziałowcy: Bagniewski Marek - 50,00%, Rotenberg Aron - 50,00%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 7 607
Wynik finansowy
netto
173
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne
Aktywa razem 1 226
Kapitał własny -563

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Technopharma Sp. z o.o. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to NCNNN.

Status przedsiębiorstwa: firma patentująca

Wróć do tabeli rankingowej