Telemedycyna Polska S.A.

Telemedycyna Polska S.A.

Ocena w systemie 5A: BCNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 42

Pozycja na Liście 500’2010: brak

www.telemedycynapolska.pl

Rok powstania: 2008

Przedsiębiorstwo: małe

Adres: 40-142 Katowice, ul. Modelarska 12Zobacz na mapie

Województwo: śląskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: szpitalnictwo i opieka medyczna

Opis działalności przedsiębiorstwa: Telemedycyna Polska S.A. działa na rynku usług telemedycznych obejmując obszar całej Polski. Specjalizuje się w całodobowej opiece kardiologicznej za pośrednictwem telefonu lub internetu z dowolnego miejsca. Spółka osiągnęła pozycję lidera na rynku telekardiologii w Polsce. Pierwszą usługą świadczoną przez firmę Telemedycyna Polska jest usługa Kardiotele dla pacjentów indywidualnych. Firma rozpoczęła świadczenie usługi Kardiotele dla firm oraz ośrodków użyteczności publicznej. Usługa ta polega na zapewnieniu pracownikom i klientom pomocy doraźnej w nagłych przypadkach. Telemedycyna Polska wyposażona jest w Life Pack Kardiotele, w którego skład wchodzi aparat do wykonywania badań EKG przez telefon. Obecnie spółka planuje wdrożyć nowe usługi Kardiotele dla ośrodków zdrowia i lekarzy.

Udziałowcy: TLP Inwest sp. z o.o. - 36,20%, Plaza Ireneusz - 24,13%, Orzeł Janusz - 10,34%, BBI Seed Fund sp. z o.o. Fundusz Kapitałowy Sp.K. - 10,00%, PZU Asset Management S.A. - 5,17%, Inni - 14,16%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 570 1 411 2 186
Wynik finansowy
netto
-326 73 104
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 292 247 223
Aktywa razem 605 844 2 611
Kapitał własny 155 502 1 908

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Telemedycyna Polska S.A. charakteryzuje się bardzo wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej oraz wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to BCNNN.

Status przedsiębiorstwa: firma notowana na NewConnect

Wróć do tabeli rankingowej