Temapharm Sp. z o.o.

Temapharm Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: NNNNB

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 71

Pozycja na Liście 500’2010: brak

www.temapharm.com

Rok powstania: 2005

Przedsiębiorstwo: małe

Adres: 02-091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 81Zobacz na mapie

Województwo: mazowieckie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: farmaceutyki

Opis działalności przedsiębiorstwa: Firma Temapharm Sp. z o.o. jest polską firmą farmaceutyczną powstałą 2005 roku. Produkuje leki ginekologiczne, neurologiczne, dermatologiczne, gastroenterologiczne, zarówno na receptę, jak i dostępne bez recepty. Posiada nowoczesne laboratorium badawczo-rozwojowe, w którym zespół doświadczonych ekspertów opracowuje nowoczesne leki wraz z dokumentacją potrzebną do ich rejestracji. Firma dysponuje pełną linią do projektowania form stałych postaci leków takich, jak: tabletki, tabletki powlekane, kapsułki, peletki, granulaty i proszki.

Udziałowcy: Alkmaar Export B.V. - 100,00%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 1 065 5 121 11 558 41 629 27 756
Wynik finansowy
netto
-5 020 -10 992 -338 -5 013
Koszty zakończonych prac rozwojowych 2 267 5 112
Wartości niematerialne i prawne 5 177 3 734 6 394
Aktywa razem 25 647 21 986 27 258 29 948
Kapitał własny 15 768 4 777 4 438 -575

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Temapharm Sp. z o.o. charakteryzuje się bardzo wysoką oceną zdolności do pozyskiwania finansowania z środków unijnych. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to NNNNB.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, inwestor w badania i rozwój

Wróć do tabeli rankingowej