Tomograf Sp. z o.o.

Tomograf Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: NCNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 87

Pozycja na Liście 500’2010: brak

www.tomograf.torun.pl

Rok powstania: 2004

Przedsiębiorstwo: małe

Adres: 87-100 Toruń, ul. Stefana Batorego 17, 19Zobacz na mapie

Województwo: kujawsko-pomorskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: szpitalnictwo i opieka medyczna

Opis działalności przedsiębiorstwa: Spólka Tomograf Sp. z o.o. jest firmą, która świadczy usługi medyczne z zakresu diagnostyki obrazowej metodami rezonansu magnetycznego i wielorzędowej tomografii komputerowej. Firma prowadzi badania diagnostyczne w otwartym rezonansie magnetycznym, pozwalającym badać pacjentów z obecnością w organizmie części metalowych, a także cierpiących na klaustrofobię. W systemie zamkniętym przedsiębiorstwo wykonuje wysokospecjalistyczne badania rezonansu magnetycznego.

Udziałowcy: Narloch Danuta Elżbieta - 25,00%, Ochociński Jarosław - 25,00%, Nowak Lech Krzysztof - 25,00%, Czyszkowski Przemysław - 25,00%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 3 747 6 213 5 481
Wynik finansowy
netto
828 1 888 1 156
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne
Aktywa razem 4 454 4 743 9 786
Kapitał własny 1 191 2 041 2 209

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Tomograf Sp. z o.o. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to NCNNN.

Wróć do tabeli rankingowej