Tricomed S.A.

Tricomed S.A.

Ocena w systemie 5A: BCACN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 9

Pozycja na Liście 500’2010: 111

www.tricomed.com

Rok powstania: 1995

Przedsiębiorstwo: małe

Adres: 93-493 Łódź, ul. Świętojańska 5/9Zobacz na mapie

Województwo: łódzkie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: sprzęt medyczny

Opis działalności przedsiębiorstwa: Firma Tricomed S.A. jest producentem sprzętu ortopedycznego, matariałów opatrunowych, biomateriałów stosowanych w chirurgii, neurochirurgii i urologii. Firma produkuje protezy kości czaszki, kości oczodołu, protezy naczyń krwionośnych, wiązadeł i ściengien. Producent wytwarza wkładki urologiczne i materiały uciskowe do leczenia blizn pooparzeniowych. Produkty firmy są uważane jako jedne z najbardziej innowacyjnych na rynku, m.in. produkt CODUBIX CT - proteza kości czaszki, został wyróżniony przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN jako najbardziej innowacyjny produkt w Polsce w 2010 roku.

Udziałowcy: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych TZMO S.A. - 100,00%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 3 563 3 767 3 606 5 095 5 620 5 729
Wynik finansowy
netto
43 237 46 765 934 -581
Koszty zakończonych prac rozwojowych 352 242 136
Wartości niematerialne i prawne 357 242 149
Aktywa razem 3 342 3 600 3 611 4 615 5 771 5 739
Kapitał własny 2 175 3 015 2 983 3 728 4 663 3 147

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Tricomed S.A. charakteryzuje się bardzo wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej, wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej, najwyższą oceną nakładów na działaność innowacyjną oraz wysoką oceną zdolności do uzyskiwania patentów. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to BCACN.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, inwestor w badania i rozwój, firma patentująca

Wróć do tabeli rankingowej