Voxel S.A.

Voxel S.A.

Ocena w systemie 5A: CCNNC

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 45

Pozycja na Liście 500’2010: brak

www.voxel.pl

Rok powstania: 2005

Przedsiębiorstwo: małe

Adres: 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265Zobacz na mapie

Województwo: małopolskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: szpitalnictwo i opieka medyczna

Opis działalności przedsiębiorstwa: Firma Voxel S.A. należy do liderów rynku diagnostyki obrazowej w Polsce oferując kompleksowy zakres usług i produktów związanych z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć technologicznych w medycynie. Firma świadczy usługi w zakresie diagnostyki obrazowej, teleradiologii i outsourcingu, a także dostarcza systemy informatyczne dla szpitali i centrów diagnostycznych oraz zajmuje się realizacją projektów wyposażania pracowni diagnostycznych. Firma skupia unikalny zespół specjalistów diagnostyki obrazowej z bogatym doświadczeniem klinicznym i uznanym dorobkiem naukowym. Dzięki ścisłej współpracy z największymi dostawcami sprzętu medycznego, pracownie MCD Voxel dysponują nowoczesnymi urządzeniami diagnostycznymi oraz świadczą specjalistyczne usługi na najwyższym światowym poziomie.

Udziałowcy: Voxel International S.a r.l. - 53,16%, Ipopema TFI S.A. - 17,07%, Inni - 29,77%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 14 590 31 325 36 635
Wynik finansowy
netto
373 2 602 50
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 1 146 1 222
Aktywa razem 47 485 57 231 148 429
Kapitał własny 24 711 27 289 68 128

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Voxel S.A. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej, wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej oraz wysoką oceną zdolności do pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów z środków unijnych. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to CCNNC.

Status przedsiębiorstwa: beneficjent krajowych programów operacyjnych Unii Europejskiej

Wróć do tabeli rankingowej