Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

Ocena w systemie 5A: CBBNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 10

Pozycja na Liście 500’2010: 133

www.polfawar.com.pl

Rok powstania: 1824

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 22, 24Zobacz na mapie

Województwo: mazowieckie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: farmaceutyki

Opis działalności przedsiębiorstwa: Polfa Warszawa S.A. to jedna z największych firm farmaceutycznych w kraju, mająca w swojej ofercie ponad 140 rodzjaów rodzajów leków. Produkty firmy trafiają zarówno na rynek krajowy, jak i sa eksportowane do kilkudziesięci krajów świata. Spółka wchodzi w skład ZF Polpharma S.A.

Udziałowcy: Polski Holding Farmaceutyczny S.A. - 80,00%, Inni - 20,00%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 282 830 292 599 289 969 336 208 321 557 364 388
Wynik finansowy
netto
19 741 11 561 11 605 26 658 32 487 44 447
Koszty zakończonych prac rozwojowych 2 965 3 089 2 443 1 305
Wartości niematerialne i prawne 2 965 3 439 4 241 4 551 2 663
Aktywa razem 413 734 425 622 427 882 451 617 451 725 473 020
Kapitał własny 358 020 365 529 371 604 378 291 385 198 397 762

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej, bardzo wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej oraz bardzo wysoką oceną nakładów na działaność innowacyjną. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to CBBNN.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, inwestor w badania i rozwój

Wróć do tabeli rankingowej