Wiki Met Sp. z o.o.

Wiki Met Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: NCNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 81

Pozycja na Liście 500’2010: brak

www.wikimet.com

Rok powstania: 1992

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 63-600 Kępno, ul. Krążkowy 167Zobacz na mapie

Województwo: wielkopolskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: sprzęt medyczny

Opis działalności przedsiębiorstwa: Wiki Met Sp. z o.o. jest producentem łóżek stosowanych w opiece medycznej.

Udziałowcy: Joh Stiegelmeyer Co GmbH - 100,00%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 29 643 37 899 45 350 48 998 48 083
Wynik finansowy
netto
829 1 998 1 003 6 992 3 491
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 3 6 1
Aktywa razem 7 661 10 856 13 602 19 265 21 269
Kapitał własny 1 550 3 548 4 551 11 544 6 699

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Wiki Met Sp. z o.o. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to NCNNN.

Wróć do tabeli rankingowej