Wrocławskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A.

Wrocławskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A.

Ocena w systemie 5A: NCNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 78

Pozycja na Liście 500’2010: brak

www.herbapol.pl

Rok powstania: 1993

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 50-951 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 65, 68Zobacz na mapie

Województwo: dolnośląskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: farmaceutyki

Opis działalności przedsiębiorstwa: Wrocławskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A. specjalizują się w produkcji wyrobów farmaceutycznych na bazie surowców zielarskich. Firma jest największym producentem leków ziołowych w Polsce. Od ponad 50 lat wprowadza na rynek nowoczesne preparaty ziołowe łącząc osiągnięcia medycyny naturalnej oraz najnowocześniejsze technologie stosowane w produkcji leków.

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 87 835 91 918 92 465 88 849 99 145 98 989
Wynik finansowy
netto
13 700 13 393 5 203 7 904 5 222 6 258
Koszty zakończonych prac rozwojowych 139 102
Wartości niematerialne i prawne 142 406 295 101 274
Aktywa razem 131 824 144 470 150 580 157 677 157 242 161 751
Kapitał własny 114 174 126 454 124 941 131 611 131 616 133 917

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Wrocławskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to NCNNN.

Status przedsiębiorstwa: inwestor w badania i rozwój

Wróć do tabeli rankingowej