Zakład Badawczo-Wdrożeniowy Ośrodka Salmonella Immunolab Sp. z o.o.

Zakład Badawczo-Wdrożeniowy Ośrodka Salmonella Immunolab Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: NNNNC

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 92

Pozycja na Liście 500’2010: brak

immunolab.com.pl

Rok powstania: 1999

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 81-451 Gdynia, ul. Zwycięstwa 96Zobacz na mapie

Województwo: pomorskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: farmaceutyki

Opis działalności przedsiębiorstwa: Podstawowym przedmiotem działalności Zakładu Badawczo-Wdrożeniowego Ośrodka Salmonella Immunolab Sp. z o.o. jest wytwarzanie i sprzedaż preparatów diagnostycznych w postaci surowic do diagnostyki serologicznej bakterii Salmonella. Przedsiębiorstwo oferuje wysokiej jakości produkty biologiczne dla potrzeb służb zdrowia i weterynarii w Polsce, a także na indywidualne zamówienia instytutów naukowych. Przedsiębiorstwo jest inwestorem w badania i rozwój oraz beneficjentem krajowych programów operacyjnych Unii Europejskiej.

Udziałowcy: Głośnicki Krzysztof, Lieder Dorota 100,00%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 346 366
Wynik finansowy
netto
13 23
Koszty zakończonych prac rozwojowych 14 12
Wartości niematerialne i prawne 14 12
Aktywa razem 149 172
Kapitał własny 36 58

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Zakład Badawczo-Wdrożeniowy Ośrodka Salmonella Immunolab Sp. z o.o. charakteryzuje się wysoką oceną zdolności do pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów z środków unijnych. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to NNNNC.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, inwestor w badania i rozwój, beneficjent krajowych programów operacyjnych Unii Europejskiej

Wróć do tabeli rankingowej