Zakłady Farmaceutyczne Polfa Łódź S.A.

Zakłady Farmaceutyczne Polfa Łódź S.A.

Ocena w systemie 5A: NCNNA

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 37

Pozycja na Liście 500’2010: brak

www.polfa-lodz.com.pl

Rok powstania: 1945

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 91-002 Łódź, ul. Drewnowska 43, 55Zobacz na mapie

Województwo: łódzkie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: farmaceutyki

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo Zakłady Farmaceutyczne Polfa Łódź S.A. specjalizuje się w tworzeniu najwyższej jakości produktów leczniczych. Jest jednym z największych producentów leków, suplementów diety oraz kosmetyków w Polsce. Co rok na rynek trafia ponad 5 mln opakowań produktów firmy. W swojej ofercie Polfa Łódź oferuje ponad 50 różnych preparatów. Firma między innymi wiodącym producentem preparatów wapniowych opartych na najlepiej przyswajalnej formie wapnia. W swojej ofercie Polfa posiada również produkty biobójcze, płyny i proszki dezynfekujące do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk oraz narzędzi medycznych.

Udziałowcy: Pracownicy - 100,00%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 17 519 21 345 23 649 41 289 43 342
Wynik finansowy
netto
-2 266 -4 509 -2 709 96 121
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 151 154 125 23 490 22 018
Aktywa razem 25 830 20 551 33 882 60 817 70 514
Kapitał własny 19 669 15 133 -3 624 12 851 20 792

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Zakłady Farmaceutyczne Polfa Łódź S.A. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej oraz najwyższą oceną zdolności do pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów z środków unijnych. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to NCNNA.

Status przedsiębiorstwa: firma patentująca, beneficjent krajowych programów operacyjnych Unii Europejskiej

Wróć do tabeli rankingowej